Webbkurs om sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen

ImplementDiversity AB har tagit fram webbutbildningar om sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatsen.

Utbildningen finns i tre varianter. En utbildning vänder sig till medarbetare, en till chefer (innehåller två övningar) och en till chefer och HR (innehåller sex övningar och beskriver också hur en rutin/riktlinje kan läggas upp).

Klicka på knappen nedan för att komma till ImplementDiversitys webshop med webbkurserna. Där finns information om vad de olika utbildningarna innehåller.