I media

Mars 2018: Veckans Affärer skriver om Startupbolag med koppling till #metoo och intervjuar Gabriella om e-utbildningen “Sexuella trakasserier, trakasserier och kränkande särbehandling.